KLAMÚ, ALEBO SI Z NÁS ROBIA SRANDU?

2
3541

Lipšic tvrdil, že ich videl. Polícia tvrdí, že nevie koľko ich bolo. Zverejnenie záznamu samozrejme podlieha paragrafom. Reč je o dlažobných kockách. Po roku sa vyparil zo štatistík aj okamžite po zákroku v médiách spomínaný zranený policajt. Na Lipšicom (snažil sa obhájiť streľbu tým, že to neboli gumové projektily) a políciou (špeciálne vrhacie a úderné prostriedky ktoré nemajú povahu zbrane ) zľahčovanú streľbu do ľudí z flash ballov sa vzťahuje paragraf 61 zákona o Policajnom zbore – Použitie ZBRANE. Samozrejme množstvo otáznikov okolo neadekvátneho a brutálneho zásahu proti poväčšine slušným ľuďom, protestujúcim voči korupcii v štruktúrach štátu a hlavne v politike, pod vedením vtedajšieho ministra vnútra a dnes „ľudomilného“ lídra  Novej Väčšiny Daniela Lipšica zostáva.
Na tieto e-maily: infoppz@minv.sk a kópia na: minister@minv.sk, krpzba@minv.sk som 12.3. odoslal túto žiadosť: https://www.jangaso.sk/news/nastal-cas-vyriesit-otazniky/. 15.3. mi na mail prišlo z: Komunikačný odbor, Kancelária ministra vnútra, Ministerstvo vnútra SR, najskôr potvrdenie o prijatí žiadosti a o 41 minút neskôr oznámenie o postúpení žiadosti okrem otázky č.9 na Krajské riaditeľstvo PZ v BA z dôvodu že predmetnú informáciu nemajú k dispozícii…
21.3. mi doporučenou poštou prišlo z Krajského riaditeľstva PZ v BA upovedomenie, že žiadosť z časti (otázky 3,9,13) postupujú na Komunikačný odbor, Kancelária ministra vnútra, Ministerstvo vnútra SR, vzhľadom na vecnú a miestnu príslušnosť. O niekoľko dní mi z oboch inštitúcií (PZ-poštou, MV-mail) prišlli takéto odpovede:

 1. Kto bol veliteľom a kto zástupca veliteľa predmetného zásahu?
  ODPOVEĎ (PZ): Veliteľom bezpečnostných opatrení vykonávaných dňa 09.03.2012 v súvislosti s protestným zhromaždením občanov bol plk. Mgr. Zoltán Herdics, zástupcom veľiteľa bezpečnostných opatrení bol pplk. JUDr. Peter Šlahor .
 2. Koľko policajtov a z akých jednotiek bolo na zásah nasadených?
  ODPOVEĎ (PZ): Do bezpečnostných opatrení bolo v tom čase velených 556 príslušníkov Policajného zboru zaradených v rámci útvarov poriadkovej, dopravnej, kriminálnej a železničnej polície.
 3. Aké boli finančné náklady spomínaného zásahu?
  ODPOVEĎ: ŽIADNA (Ministerstvo vnútra hodilo otázku na policajtov, tí ju hodili na Ministerstvo vnútra no nakonie neodpovedala ani jedna inštitúcia). Aktualizované 6.4.2013 – nakoniec sa mi k tejto otázke vyjadrilo MV listom, ktorý som dostal 5.4. jeho kópia je tu1/22/2
 4. Koľko zranených a s akými zraneniami eviduje polícia na strane protestujúcich a na strane polície?
  ODPOVEĎ (PZ): V tejto súvislosti evidujeme zranenie jednej osoby, ku ktorému došlo pri služobnom zákroku príslušníkov PZ. Zranenie príslušníka PZ neevidujeme.
 5. Vtedajší minister Lipšic najskôr tvrdil, že zákrok polície vyvolalo: „Hadzanie dlazobnych kociek a tehal na policajtov ludmi pod vplyvom alkoholu“(9.3.2012 21:04) o tri dni neskôr svoje tvrdenie korigoval na: „Ešte v piatok večer som videl aj video celého zákroku, zostrihy sa dajú urobiť všelijaké. Pred zásahom som videl dlažobné kocky aj kamene, ako lietali“. V rovnakom duchu o vytrhávaní a hádzaní dlažobných kociek informovala vo vyhlásení pre médiá aj hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Tatiana Kurucová. preto žiadam o zverejnenie celého záznamu, na ktorý sa minister a polícia odvoláva..
  ODPOVEĎ (PZ): Obrazové a zvukové záznamy z predmetného zákroku boli Policajným zborom vyhotovené v zmysle  § 69 ods.2 zákona č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore (ďalej len zákon o PZ). V zmysle  § 69 ods.4 zákona o PZ je možné obrazové a zvukové záznamy poskytnúť len v zákone uvedeným subjektom.
 6. Koľko dlažobných kociek bolo podľa informácií polície hodených na príslušníkov polície? Aké mali rozmery a z ktorej časti chodníkov boli vytrhávané?
  ODPOVEĎ (PZ): Informáciou o počte hodených dlažobných kociek nedisponujeme. Väčšina kociek však bola veľkosti cca 5 – 7 cm (výška, šírka, hĺbka), pričom rozoberaním dlažby došlo k poškodeniu časti schodov ako aj vozovky na Zámockej ulici v Bratislave.
 7. Je pravda, že polícia v piatok 9.3.2012 poprela streľbu na demonštrantov, ako sa informovalo v médiách? Napr.: http://www.topky.sk/cl/10/1302581/Svedkovia-hovoria-o-brutalnom-zasahu-policie–Strelba-na-demonstrantov-proti-Gorile—
  ODPOVEĎ (PZ): V prílohe Vám zasielam tlačovú správu, ktorú zasielala hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave mjr. Mgr. Tatiana Kurucová po ukončení bezpečnostných opatrení.
 8. O niekoľko hodín už pripustila použitie Flash Ballov. Aký kaliber mali spomínané Flash Ball vrhače a aký je priemer gumovej gule, ktorý sa z nich vystrelil?
  ODPOVEĎ (PZ): Kaliber Flash Ball je 44×83 mm. Priemer mäkkej gumovej gule pri jednotnej strele je 43,8 mm. Hromadná strela pozostáva z deviatich mäkkých gumových gúľ s priemerom 17 mm.
 9. Kedy a za akých podmienok ministerstvo vnútra SR obstarávalo ručný vrhač Flash-Ball? Zároveň žiadam o zverejnenie zmluvy, dokazujúcej a objasňujúcej podmienky obstarávania.
  ODPOVEĎ (MV): Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky obstarávalo ručný vrhač Flash- Ball v roku 2004, takže zákazka musela byť realizovaná v súlade so zákonom č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Keďže v tomto prípade išlo o zákazku s nízkou hodnotou, obstarávateľ pri jej realizácii  postupoval podľa ustanovenia     § 76 vyššie uvedeného zákona. Aktualizované 6.4.2013 – nakoniec sa mi k tejto otázke vyjadrilo MV ešte aj listom, ktorý som dostal 5.4. jeho kópia je tu1/22/2
 10. Koľko  výstrelov z Flash Ballov na protestujúcich eviduje polícia?.
  ODPOVEĎ (PZ): V rámci vykonaných bezpečnostných opatrení  zameraných na obnovu verejného poriadku  v súvislosti s protestným zhromaždením občanov zo dňa 09.03.2012 evidujeme použitie troch hromadnách striel zo špeciálneho vrhacieho prostriedku Flash Ball a jednej jednotnej strely zo špeciálneho vrhacieho prostriedku Flash ball.
 11. Na základe čoho si príslušník polície vyberá osoby, do ktorých vystrelí? Existuje na to nejaká smernica?
  ODPOVEĎ (PZ): Použitie špeciálneho streliva je upravené v  § 61a zákona o PZ. Miesto zásahu je zvolené na základe aktuálnej situácie s ohľadom na protiprávne konanie osôb.
 12. Nachádzali sa na zásahu príslušníci polície s brokovnicami, schopnými vystreliť gumové s-ball náboje?
  ODPOVEĎ (PZ): Počas bezpečnostných opatrení nebola príslušníkom PZ určená do výzbroje brokovnica.
 13. Má policajný zbor SR resp. rezort ministerstva vnútra vo svojej výbave gumové projektily S-ball?
  ODPOVEĎ (MV): Policajný zbor Slovenskej republiky má k dispozícií gumové projektily S- ball.

Keďže nie všetky odpovede sa mi zdali jednoznačné, dnes som poslal na Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave ďalšiu žiadosť, nakoľko chcem ohľadom tohto brutálneho zásahu vyriešiť naozaj všetky otázniky. Druhá žiadosť má nasledovné znenie:

Ján Gašo, XXXXXXXX, 017 05 Považská Bystrica, nar. 28.6.1981, r.č.XXXXXX/XXXX

                                                                                      Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave
Špitálska č. 14
812 28 Bratislava

Vec: Žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

Dobrý deň,

v mojej žiadosti zaevidovanej dňa 15.3. som žiadal o jednoznačné obsahovo úplné a transparentné informácie. Keďže na viacero otázok som nedostal také odpovede (KR-PZ-BA-SI-66-004/2013) posielam novú žiadosť a opätovne si Vás ako osobu povinnú v zmysle zákona dovoľujem požiadať o jednoznačné obsahovo úplné a transparentné informácie k týmto otázkam:

 1. Kam sa stratili zranení ľudia resp. ktorý údaj je pravdivý a kto klamal? (V predchádzajúcej odpovedi ohľadom zranených ste mi uviedli dve protichodné vyjadrenia. Vaša reakciu o počte zranených: „V tejto súvislosti evidujeme zranenie jednej osoby, ku ktorému došlo pri služobnom zákroku príslušníkov PZ. Zranenie príslušníka PZ neevidujeme.“ + vyjadrenie hovorkyne PZ „podľa informácií polície prišlo k zraneniu dvoch ľudí počas zákroku…počas zákroku sa zranil jeden policajt“
 2. Ako je možné, že vtedajší minister vnútra D.Lipšic verejne tvrdil, že videl video polície, na ktorom je vidieť celý zásah + lietajúce dlažobné kocky pred zásahom a polícia tvrdí, že počtom hodených dlažobných kociek nedisponuje?  Minister Lipšic klamal?
 3. Na základe faktu, že dlažobné kocky nie sú amorfné telesá s výrazne premenlivými rozmermi (Vaše vyjadrenie: „väčšina kociek bola veľkosti cca 5-7cm“) žiadam o vyjadrenie, či boli na policajtov hádzané dlažobné kocky schodiska, znázornené na obrázku č.1? Ak nie, žiadam bližšiu špecifikáciu (typ, tvar, rozmer), alebo fotografiu vytrhávaných a hádzaných kociek.

Obr.č.1

 1. Keďže zverejnenie videa pre všetkých nie je možné, žiadam o vyjadrenie, či k vytrhávaniu dlažobných kociek, ktoré boli pred zásahom hádzané do príslušníkov polície dochádzalo v priestore vyznačenom na obrázku č. 2? Ak nie, žiadam o zverejnenie na mape presne vyznačeného miesta, kde na Zámockej ulici k vytrhávaniu kociek použitých na hádzanie dochádzalo.


Obrázok č.2

 1. Bola tlačová správa, ktorú zasielala hovorkyňa KR PZ v Bratislave po ukončení bezpečnostných opatrení médiám odoslaná 8.3.2012? (je to deň pred predmetným protestom, ale tak ste mi to uviedli vo Vašej odpovedi) Ak nie, kto a prečo menil dátum jej odoslania?

Z dôvodu šetrenia verejných financií, ako aj k z dôvodu rešpektu k prírode žiadam potvrdenie prijatia tejto žiadosti, prípadnú doplňujúcu korešpondenciu, ako aj o sprístupnenie informácií výhradne e-mailom na: jan.gaso.ml@gmail.com

Za skoré a kladné vybavenie v zákonom stanovenej lehote a obsahovo úplne stanoviská vopred srdečne ďakujem.

S úctou
Ján Gašo

=====================================================================================

Uvidíme, aká bude odpoveď. Ja naďalej pevne verím, že konečne sa nám podarí odhaliť záhadu „lietajúcich“ dlažobných kociek, na ktorých bola od prvých okamihov založená obhajoba streľby policajtov do slušných ľudí…


Aktualizované – odpoveď KR PZ na moje otázky

“Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave dňa 04.04.2013 zaevidovalo v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o slobode informácií“) v znení neskorších predpisov Vašu žiadosť o informácie, ku ktorej Vám uvádzam nasledovné:

ad 1. V zázname z vykonaného predmetného bezpečnostného opatrenia je evidované zranenie jednej osoby, ku ktorému došlo pri služobnom zákroku. Zranenie príslušníka Policajného zboru neevidujeme. V inkriminovanom čase nebolo nahlásené veliteľovi bezpečnostného opatrenia žiadne zranenie policajta (Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave neeviduje úrazový spis žiadneho policajta služobne zaradeného na
útvaroch Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave v súvislosti so zmieneným služobným zákrokom konaným dňa 09.03.2013).

ad 2. a 3. Informáciou o počte hodených dlažobných kociek nedisponujeme. Bolo vykonané obrazové zadokumentovanie miesta po vykonanom služobnom zákroku, ale vzhľadom k tomu, že nedisponujeme zábermi z rovnakých miest pred vykonaním služobného zákroku, nie je možné vykonať ich komparáciu. Jednotlivé hodené predmety nemajú znaky individuálnej charakteristiky, ktoré by ich odlišovali od ostatných predmetov zaznamenaných na mieste po vykonanom služobnom zákroku. Na videozázname je vidieť letiace predmety, avšak kvalita záznamu nie je dostatočná na vykonanie jednoznačnej identifikácie predmetu, že ide o kamene a dlažobné kocky. Informácia o hádzaní kameňov a dlažobných kociek pochádza od policajtov prítomných na mieste, predmetné videozáznamy ju len nepriamo potvrdzujú.

ad 4. Informáciou o presnom mieste pôvodu hádzaných predmetov Policajný zbor nedisponuje. Policajný zbor zaznamenal poškodenie dlažby v časti schodov ako aj vozovky na Zámockej ulici v Bratislave.

ad 5. Tlačová správa bola zaslaná na mediálny okruh po skončení bezpečnostného opatrenia, a to dňa 09.03.2012.”

JÁN GAŠO
Dobro je to, čo treba v dnešnej dobe podporovať... Vidím aj to, čo iní vidieť nechcú...
Prihlásiť sa na odoberanie notifikácií
Upozorniť ma na
guest

2 Comments
najstaršie
najnovšie najpopulárnejšie
Vložená spätná väzba
Zobraziť všetky komentáre
Paľo Záviš

List nie je datovaný, ale je zrejme už dosť starý. Ako sa do „doriešilo“ – ? Nič tu nevidím…