ZAHRANIČÍM FINANCOVANÉ PROJEKTY URČENÉ NA OVPLYVŇOVANIE VOLIEB II.

7
4887

Celá táto kapitola, ktorú dnes uzavriem začala 20. januára. Vtedy som si „dovolil“ s uvedením konkrétnych faktov spolu s odkazom na rok 1998 vysloviť konštatovanie, že smutná situácia učiteľov sa politicky zneužíva v súvislosti s blížiacimi sa voľbami (rozumej v snahe ovplyvniť ich výsledok). Niektorí premýšľali, dohľadávali si info a robili si vlastné závery, niektorí mi nadávali, niektorí ma nechápali. Pre tých tretích som môj odkaz na rok 1998 rozviedol v ďalšom článku. Situácia sa opakovala. Tento posledný článok k tejto problematike je pre tých, čo mi argumentovali, že k ovplyvňovaniu volieb pomocou projektov financovaných zo zahraničia došlo výnimočne iba v roku 1998. Pripomeniem teda aj niečo z roku 2002.


VOĽBA 2002

Financie: Kampaň VOĽBA 2002 finančne podporili tieto organizácie: Freedom House, Nadácia otvorenej spoločnosti Open Society Foundation, The German Marshall Fund of the United States

Cieľ:  motivovať občanov k vyššej volebnej účasti. 

Kampaň bola otvorená pre všetky mimovládne organizácie, ktoré v tomto čase realizujú projekty na zvýšenie informovanosti občanov o nastávajúcich parlamentných voľbách. Kampaň VOĽBA 2002 realizoval Mediálny inštitút s exekutívnou podporou reklamnej agentúry Juraj Vaculík Creative Studio, štúdia Komplot a mimovládnych organizácií Hlava 98 a Občianske oko.

Kampaň VOĽBA 2002 podporovali tieto mimovládne organizácie: Hlava 98, Občianske oko, Občan a demokracia, Nadácia pre deti Slovenska, Možnosť voľby, Pontis.

Kampaň VOĽBA 2002 podporovali tieto projekty: Šetrite si svoj hlas na September (Mediálny inštitút, JVCS), Nie je nám to jedno (Hlava 98, Občianske oko, Komplot), Rock volieb 02 (Nadácia Pontis).

Šetrite si svoj hlas na September

Cieľ: motivovať občanov k volebnej účasti.

„Šetrite si svoj hlas na September“ bol komplexný projekt s mediálnym pôsobením na celom území SR. Základným posolstvom projektu bolo: „Šetrite si svoj hlas na September, lebo v Septembri váš hlas rozhodne“. Súčasťou boli billboardy a TV spoty.

NIEJENÁMTOJEDNO

Cieľ: motivovať občanov k volebnej účasti.

Od 1. augusta 2002 vysielali tri televízne stanice (STV, Markíza a TA3) prvý TV spot „Palec“ iniciatívy NIEJENÁMTOJEDNO.

Počas posledných dvoch týždňov pred voľbami vychádzajú v štyroch denníkoch (SME, Pravda, Nový Čas, Šport) celostránkové inzeráty NIEJENÁMTOJEDNO a štvrťstránkové inzeráty NIEJEMITOJEDNO.

Od 23. augusta 2002 do 18. septembra 2002 sa na námestiach štrnástich slovenských miest (Bratislava, Košice, Michalovce, Prešov, Poprad, Spišská Nová Ves, Martin, Banská Bystrica, Žilina, Trenčín, Prievidza, Nové Zámky, Nitra, Trnava, Bratislava) uskutočnia koncerty NIEJENÁMTOJEDNO, na ktorých vystúpi množstvo populárnych skupín a interpretov (Hex, Jana Kirschner, Vidiek, I.M.T. Smile, Para, Ska Pra Šupina, Puding pani Elvisovej, Malevil, Karavana, Ears, Captain Slice a MED).

Upútavka na šnúru koncertov iniciatívy NIEJENÁMTOJEDNO bežala v troch televíznych staniciach (STV, Markíza a TA3) až do 18. septembra (dňa konania záverečného koncertu v Bratislave na Hlavnom námestí).

Až do dňa konania volieb (20. septembra 2002) vysielali tri televízne stanice (STV, Markíza a TA3) TV spoty iniciatívy NIEJENÁMTOJEDNO, v ktorých sa k voľbám vyjadruje 15 slovenských osobností (Hex, Tomáš Janovic, Jana Kirschner, Richard Lintner, Názov Stavby, Juraj Nvota, Para, Dorota Sadovská, Anna Šišková, Michal Struss, Jaroslav Tešliar, Vidiek, Pavel Vilikovský, Vojtech Zamarovský „

Od 9. septembra až do dňa konania volieb vysielali tri televízne stanice (STV, Markíza a TA3) televízny spot „Poštár“ iniciatívy NIEJENÁMTOJEDNO s Jurajom Nvotom v hlavnej úlohe.

Televízny spot „Kvetinka“ s Monikou Hilmerovou v hlavnej úlohe bol posledným, osemnástym spotom iniciatívy NIEJENÁMTOJEDNO.

Iniciatívu NIEJENÁMTOJEDNO zahájili občianske združenia Hlava 98 a Občianske oko.

Rock volieb 02

Financie: Program Nadácie Pontis (bývalá Nadácia pre občiansku spoločnosť). Nadácia okrem firemných a  individuálnych donorov v roku 2002 uvádzala aj nasledujúcich donorov: The British Embassy, British Know How Fund, Canadian Embassy, Royal Netherland Embassy, United States Agency for International Development, United States Information Service, US Peace Corps, Charles Stewart Mott Foundation, Foundation for a Civil Society, National Endowment for Democracy, Westminster Foundation for Democracy, Slifka Foundation, Anonymous

Cieľ: v motivačnej kampani Rock volieb ’02 nešlo len o čísla a mechanické naháňanie hlasov. Sústredili sa aj na konkrétne témy, ktoré považovali za dôležité pre mladých ľudí vo veku 18 – 24 rokov a ktorým politické subjekty doteraz nevenovali dostatočnú pozornosť. Drahý internet a pomaly napredujúca informatizácia spoločnosti, ďalej spôsob spoplatnenia vysokoškolského štúdia a nízka pripravenosť slovenských politikov na vstup do Európskej únie. Hodnotili stranícke programy. 

Manažér kampane Rock volieb ’02: Marek Kapusta, koordinátor: Rasťo Mišík, médiá: Milan Nič, administrátor webstránky: Jaro Dravecký.

Urobme to!

Financie: Nórske, kanadské a Americké veľvyslanectvo, Delegácia Európskej komisie/NPOA a Coca Cola. Spolu 8 225 397 Sk. Polovicu z týchto peňazí išla do aktivít v teréne a druhá polovica do mediálnej podpory. Zaujímavá je aj skutočnosť, že za 4 288 757 Sk, ktoré organizácia vložila do reklamnej kampane, dostala priestor v médiách za 43 miliónov Sk. Všetci, ktorí sa na kampani podieľali, to robili úplne zadarmo, ako napr. reklamná agentúra Wiktor Leo Burnett, alebo len za symbolické ceny, ako väčšina médií. Zadarmo svoj čas venovali aj tzv. „ženy líderky“: A. Heribanová, A. Ghannamová, Z. Furková, E. Chadimová, A. Klimáčková, I.Christová, D. Šimúnková, K. Košťálová, B. Machajová a ďalšie.

Cieľ: motivovať ženy k účasti vo voľbách 2002.

Iniciátorom hnutia Urobme TO! bola Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) ktorá spolu so:

  • Slovenskou akademickou informačnou agentúrou (SAIA)
  • Asociáciou rómskych žien v SR
  • Národným centrom pre rovnoprávnosť žien a mužov
  • Top centrom podnikateliek
  • OZ profesionálne ženy

vytvorila konzorcium spolupracujúcich organizácií. ACEC bola založená v roku 1999 ako mimovládna organizácia zameraná na rozvoj občianskej spoločnosti prostredníctvom kultúry, vzdelávania a komunikácie.

Poradný výbor ACEC predsedovia:

Carl Spielvogel – bývalý veľvyslanec USA na Slovensku & Barbaralee Diamonstein-Spielvogel
John Goodish – Vice-Prezident US Steel, Pittsburgh
Oliver Gunovsky – Senior Department Manager, United Navy, Washington
Henry Kalan – podnikateľ, New York City
Martin Krivák – Krivak&Co., Advokátska kancelária, Bratislava
Miroslav Mikulčík -Generálny riaditeľ, CSC-Computer Sciences Corporation, Bratislava
Warren A. Schneider – Vail & Schneider, P.C., New York City
Róbert Šimončič – Gemerálny manažér Microsoft Slovakia s.r.o., Bratislava
Ivan Štefanec – EU Integration Manager, Coca-Cola Beverages Slovakia, Viedeň
Regina Ovesny-Straka – Predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka, Slovenská Sporiteľňa, a.s., Bratislava

Regionálne koordinačné centrá: Bratislava – Evka Poláčková, Dunajská Streda – Enikő Bothová, Trnava – Ľudmila Bernátová, Nitra – Ľudmila Jurovatá, Banská Bystrica – Mária Kálmanová, Žilina – Viera Grenčíková, Poprad – Dana Plučinská, Košice – Silvia Sokolová, Prešov – Erika Godlová.

Redakcia Občasníka neformálneho ženského hnutia Urobme TO!:
Ľubomíra Slušná Barbara Holubová Silvia Pintérová Martin Fazeli Mária Zemčíková Tomáš Čelovský

Nevyberaj úsmev

Financie: Projekt organizovala mimovládna nezisková organizácia Inštitút pre občianske vzdelávanie s finančnou podporou z programov nadácií ETP Slovensko „Tvoja Zem“  a Freedom House. Program Tvoja zem bol administrovaný konzorciom Nadácie Ekopolis a ETP Slovensko . V období 1999 – 2002 budú v rámci programu rozdelené granty v sume 2,160,000 USD. Finančné prostriedky sú poskytnuté Americkou agentúrou pre medzinárodný rozvoj (USAID) a od iných súkromných a verejných donorov.

Cieľ: cez zverejnené materiály ovplyvniť rozhodovanie mladých voličov. To by podľa iniciatívy nemalo byť založené na efektívnej predvolebnej kampani ale na skutočných cieľoch a snahách politických strán. Popri zvýšení účasti prvo a druhovoličov v parlamentných voľbách chcela iniciatíva Nevyberaj úsmev vyvolať u mladých záujem o politické dianie v krajine. 

Zverejňované materiály vychádzali z materiálov Inštitútu pre verejné otázky, MESA 10 a MEMO 98, z dennej tlače, zo stanovísk politikov a z volebných programov.

Koordinátor projektu: Pavol Draxler

MY ROZHODNEME

Financie: projekt Inštitútu pre verejné otázky podporila vláda Nórskeho kráľovstva, ktorá svojím štedrým finančným darom umožnila iniciovanie a následnú realizáciu tejto predvolebnej občianskej iniciatívy. Nadácia Ekopolis a ETP Slovensko, podporili časť mediálnej prezentácie finančným príspevkom v rámci projektu Tvoja Zem financovaným USAID.

Cieľ: motivovať voličov k účasti na voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnili v dňoch 20. a 21. septembra 2002.

Kolesá predvolebnej iniciatívy My rozhodneme.sk sa naplno roztočili 24. mája 2002, kedy uzrela svetlo sveta publikácia My rozhodneme.sk alebo 333 dobrých dôvodov prečo ísť voliť, ktorá vyšla v náklade 20 000 kusov. Knižka bola pokrstená vo Fajn klube televízie Markíza a následne distribuovaná prostredníctvom siete mimovládnych organizácií po celom území Slovenska. V tom istom čase došlo k zahájeniu prevádzky internetovej stránky, cieľom ktorej bola diseminácia „dobrých dôvodov“ vo virtuálnom priestore. V období mesiacov jún – september 2002 ponúkala internetová stránka nielen on-line verziu knižnej publikácie, ale i možnosť zapojenia sa do občianskych predvolebných aktivít a povzbudenia spoluobčanov k účasti na voľbách zaslaním odpovede na otázku „Prečo pôjdem voliť?“. Okrem toho stránka ponúkla i možnosť preveriť a zdokonaliť si vedomosti vo volebnej problematike prostredníctvom série predvolebných kvízov, ktorých víťazi získali hodnotné ceny z knižnej či kinematografickej ponuky Inštitútu. Stránka bola vyhodnotená denníkom Sme ako stránka týždňa dňa 13.6.2002. Diseminácia „dobrých dôvodov“ sa však neobmedzila len na virtuálny priestor, ale významne zasiahla i do priestoru mediálneho – tlačových, rozhlasových a televíznych médií. Denníky Nový Čas a Šport a týždenník Plus 7 dní uverejnili v priebehu septembra na svojich redakčných stránkach odpovede vybraných osobností na otázku prečo pôjdu voliť i s portrétmi týchto osobností. Týždenník Život uverejňoval vybrané odpovede na pokračovanie počas desiatich týždňov. V spolupráci s Vaculík Creative Studio a Mediálnym inštitútom bolo vyrobených šesť rozhlasových spotov, ktoré Fun Rádio odvysielalo v priebehu mesiaca september v každodennej periodicite až do volieb. V tom istom čase bolo odvysielaných 19 televíznych spotov vyzývajúcich k účasti na parlamentných voľbách v Televízii Markíza.

Knižka, o ktorej informovali denníky Sme, Národná obroda, Hospodárske noviny, či periodiká Mosty, Markíza, Slovenské dotyky a iné, sa stala inšpiráciou pre predvolebný koncert, ktorý sa konal 17. septembra 2002 na Hlavnom námestí pod názvom My rozhodnime za organizačnej účasti MVO Gemma 93 a ABBY Production. Hodinový zostrih z koncertu odvysielala Televízia Markíza v predvečer volieb 19. septembra. Informácie o projekte neobišli ani TA 3 či Rádio Twist a bližšie sa s projektom mohli oboznámiť i čitatelia stránok mládež.sk, changenet.sk, sme.sk, niejenamtojedno.sk a ďalších.

Peter Mészáros, Koordinátor projektu, PR Manažér IVO; Pavol Demeš, editor a autor projektu.

MEMO 98

Financie: Prehľad finančných zdrojov MEMO 98 získaných pre aktivity na Slovensku v roku 2002

National Endowment for Democracy 40 000 USD
Freedom House 50 000 USD
British Embassy 10 000 USD
Nadácia pre podporu občianskych aktivít 21 170 EUR
NOS-OSF 224 000 SKK

Cieľ: OZ MEMO 98 vzniklo v období pred voľbami do NR SR v roku 1998 a od tohto obdobia monitoruje vysielanie významných elektronických médií. Okrem monitoringu, ktorý tvorí základnú náplň organizácie, sa MEMO 98 podieľalo na tvorbe mediálnych zákonov. V tejto oblasti sa MEMO 98, ktoré pôvodne vychádzalo zo skúseností získaných monitoringom, stalo akceptovaným partnerom inštitúcií pracujúcich na tvorbe zákonov. Okrem úsilia o zabezpečenie vyváženého mediálneho prostredia, ktorému sa MEMO 98 venuje od svojho vzniku, je prioritou MEMO 98 umožniť občanom slobodne získavať informácie aj o činnosti štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy.

  • Rastislav Kužel – Výkonný riaditeľ MEMO 98
  • Marek Mračka – Koordinátor MEMO 98
  • Martin Križan
  • Ivan Godársky
  • Juraj Olejník – Správa webstránky

Nehodnotím, či je takéto ovplyvňovanie volebných výsledkov prostredníctvom zahraničných peňazí dobré, alebo zlé. Tento záver nechávam totiž na každého z čitateľov (všetci si môžu podľa seba zhodnotiť čomu to pomohlo resp. nepomohlo, čo to prinieslo resp. neprinieslo).  Snažil som sa iba fakticky pred spochybňovačmi dokázať, že sa také niečo bežne deje. Áno, aj v roku 2016

PS.: Stále ma napadá iba jedna jediná otázka: Prečo zahraničiu tak veľmi záleží na čo najvyššom percente volebnej účasti?

ZDROJtexty a grafické materiály pochádzajú z oficiálnych tohto času už zrušených stránok projektov
JÁN GAŠO
Dobro je to, čo treba v dnešnej dobe podporovať... Vidím aj to, čo iní vidieť nechcú...
Prihlásiť sa na odoberanie notifikácií
Upozorniť ma na
guest

7 Comments
najstaršie
najnovšie najpopulárnejšie
Vložená spätná väzba
Zobraziť všetky komentáre
SURREAL

Odpoved na PS. bude jednoznacne cielom zistit ako obyvatelstvo je poslusne ci stale veri volbam tym padom politikom a celosvetovej zapadnej demokratickemu systemu. …. BTW. . cele tie dotacie su priamo slobodomurarmi platene oni bezne vytvaraju tieto nadacie a veci spojene s sirenim ich demokracie a ich kontrolovaneho penazneho systemu skrz EU.

Bilec

Preto, aby bola zabezpečená vyššia možnosť zvolenia väčšieho spektra strstrán do parlamentu a tým vyššiu možnosť objektívneho rozhodovania a kontroly, pre lepšie zabezpečenie udržania najlepšie možne zdravej demokratickej spoločnosti a tým zamedzeniu opätovnému vzniku obchodov typu TUzemeskéhoEXportu. Čo povieš?

Bilec

Aj injekcia proti chrípke obsahuje vírus, aby sa nakoniec telo dokázalo ubrániť samé. Ak máš pocit, že napríklad peniaze na nachádzanie zneužívania detí v domovoch pod krytím vlády, darované ako žobrákovi, bez záruky že sa niečo zmení, je zlé, potom Ty sám môžeš byť súčasťou tej chrípky. A osobne si myslím, že za stav spoločnosti sme si zodpovední úplne sami. Neviem, ako to je, ale nemyslím si, že to robia násilne. Zatiaľ sme krajina, kde sa verí výsledkom volieb, že neboli zmanipulované.

dik

Nemam na facebooku profil.
Ja sa pýtam, prečo veľa stránok podmieňuje pridávanie komentárov z facebookovho konta? Nie je to choré? a to aj stránky, ktoré akože idú proti oficiálnym správam, čiža tzv. konšpiračné!!!
Možno to s týmto článkom nesúvisí, ale prečo potom človeka nútia ísť na facebook? A prečo tomu podliehajú aj napr. stránky ako je táto? Nie je tu nutné sa prihlasovať, ale možno je to iba dočasu.