OCHRANA ZA MILIÓN

0
1320
Drop fúzatý (Foto: Vojtech Szűcs)

„Drop fúzatý je najohrozenejším slovenským vtákom. Na Slovensku je už len jedna posledná lokalita, kde sa tieto majestátne stepné vtáky pravidelne vyskytujú. Aj preto Štátna ochrana prírody SR, SOS/BirdLife Slovensko a Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) pripravili projekt na jeho záchranu v spolupráci s obcou Lehnice a Poľovníckym združením Lehnice. Európska únia podporila ochranu dropa fúzatého na Slovensku v rámci programu LIFE NATURE. Boj o záchranu tohto druhu prebieha spoločnými silami na Slovensku, v Rakúsku a v Maďarsku.“ 

Toto sú úvodné slová, ktoré vás privítajú na stránke Ochrana dropa fúzatého na Slovensku (www.dropy.sk).

8.1. 2005 sa pod číslom LIFE05NAT/SK/000115 rozbehol projekt nazvaný „Ochrana dropa fúzatého (Otis tarda) na Slovensku“, ktorého celkový rozpočet bol navrhnutý na 2 040 000 EUR. Cieľom projektu bolo „Zlepšiť ochranu dropa fúzatého na Slovensku prostredníctvom vhodného manažmentu kľúčových lokalít, zníženia hlavných príčin vyrušovania a mortality a vytvorenia podmienok pre zabezpečenie primeranej ochrany druhu“.

Projekt skončil 31.12. 2009 a skutočné náklady nakoniec dosiahli „iba“ 1 262 453 EUR, pričom 73,53 % z celkových nákladov tvoril príspevok ES. Realizačný tím projektu tvorilo 19 osôb, pričom zastávali nasledujúce pozície: projektový manažér (2 osoby), vedecký koordinátor (1), senior expert (3), expert na poľnohospodárstvo (2), manažér lokality (4), strážca (6), ekonóm (1).

Personálne výdavky počas trvania projektu (2005-2009) boli vyčíslené na 399 415,46 EUR. Napr. ročná hrubá mzda vrátane odvodov pre funkciu projektový manažér  v roku 2006 dosiahla hodnotu 24 271,39 EUR, pričom hodinová sadzba tejto pozície sa v priebehu projektu pohybovala okolo úrovne 11 EUR. Hodinová sadzba finančne najmenej lukratívnej pozície projektu (strážca) sa pohybovala v rozmedzí od 4,35 do 7,63 EUR. Cestovné výdavky, ktoré v projekte tvorili samostatnú kategóriu výdavkov dosiahli hodnotu 33 073,65 EUR.

A po pripočítaní ďalších položiek, ako sú nákupy pozemkov pre chránené vtáčie územie, rôznych tovarov ako napr. traktor (63 489,58 EUR), 2 x Nissan Navara (€ 81 471,82 EUR) atď. sa dostanete k vyššie spomínanej výslednej sume1 262 453 EUR. 

V súčasnosti je na stránke spomínaného projektu posledný príspevok s dátumom 1.8.2008, odkaz „Pravidelné sčítanie dropov“ hlási „Error readind article!“. Skončilo vyplácanie peňazí, skončila aktualizácia. Jeden z projektových manažérov skončil na mieste generálneho riaditeľa Sekcie ochrany prírody a tvorby krajiny Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. A ako sa aktuálne darí dropom na Slovensku už na stránkach miliónového projektu nezistíte…

Článok bol uverejnený aj na stránke www.zemavek.sk

ZDROJwww.zemavek.sk
JÁN GAŠO
Dobro je to, čo treba v dnešnej dobe podporovať... Vidím aj to, čo iní vidieť nechcú...
Prihlásiť sa na odoberanie notifikácií
Upozorniť ma na
guest

0 Comments
Vložená spätná väzba
Zobraziť všetky komentáre