POHĽADY POVSTALECKEJ TLAČE

PREHĽAD PROTIVLÁDNEJ, TEDA PROPOVSTALECKEJ DOBOVEJ TLAČE. VÝBER Z ÚTOKU, BOJOVNÍKA A ČASU JE BEZ GRAMATICKÝCH A ŠTYLISTICKÝCH ZMIEN, PRETO SA NEČUDUJTE, AK SA VÁM BUDE ČASŤ TEXTU ZDAŤ „DIVNÁ“.

0
128
Zdroj foto: časopis Zem a vek

Útok, č. 4, streda 30. augusta 1944

O ČO IDE?

Obrat medzinárodnej vojenskej i politickej situácie, ktorého míľnikom sú dovtedy neslýchané hrdinstvá Červenej armády a sovietskeho pracujúceho ľudu u Stalingradu, a prvá vážna porážka nemeckého fašizmu tamtiež, priniesol tiež zásadnú zmenu v situácii na Slovensku…
Národno-oslobodzovacieho boja sa zúčastňujú všetky vrstvy národa. Slovenské robotníctvo si uvedomuje nutnosť organizovania celonárodného oslobodzovacieho frontu proti spoločnému nepriateľovi národa – nemeckému fašizmu.1

SME SLOBODNÍ!

Mesto Liptovský Sv. Mikuláš a jeho okolie prežilo už niekoľko historických udalostí, ale deň 28. augusta bol signálom boja za skutočné národné a sociálne oslobodenie. Hrdinskí partizáni v spomenutý deň odvážne oslobodili naše mesto od lúpežných Nemcov…
28. august sa stal signálom k tomu, aby mikulášsky a okolný pracovitý ľud so zbraňou v ruke urobil koniec s minulosťou a nastúpil cestu boja po boku hrdinskej Červenej armády, ktorá razí, pod vedením veľkého Stalina, cestu k skutočnému národnému a sociálnemu oslobodeniu slovenského ľudu.

Bojovník, č. 2, štvrtok 7. septrembra 1944

VLASŤ VOLÁ!

Veliteľstvo čs. armády na Slovensku vyhlásilo mobilizáciu. Hneď po vyvesení mobilizačných vyhlášok po našich mestách a dedinách húfne sa hrnuli záložníci do kasární. Všade je počuť radostný spev, všade vidieť odhodlanie chopiť sa zbrane a biť Nemcov. Biť nemeckých okupantov a vrahov slovanských národov. Náš vojak vie, že udrela hodina, aby zúčtoval so svojim odvekým nepriateľom. Mnohí naši vojaci videli na vlastné oči, ako sa chovali nemeckí banditi voči nevinným ženám a deťom a voči civilnému obyvateľstvu v krajoch, ktoré pošpinili svojou dobývačnou pruskou čižmou.

NACISTICKÉ ZVERSTVO: NEMCI ZAČALI BAKTERIOLOGICKÚ VOJNU

Ako ste počuli už z nášho rozhlasu, Nemci shadzovali v Turč. Sv. Martine a vo Vrútkach ampulky, naplnené bacilmi tyfovými a červienkovými. Rozhlas vyzýval obyvateľstvo, aby sa týchto predmetov nedotýkalo a ich výskyt hlásilo ihneď na najbližšej žandárskej stanici. Pátranie našej zpravodajskej služby a presné bakteriologické vyšetrenie zachytených ampuliek potvrdilo takmer neuveriteľnú zprávu, ktorá je novým dôkazom nacistického besnenia. Veliteľstvo čs. armády bude verejne protestovať proti tomuto neprípustnému konaniu nemeckého vojska pred medzinárodným fórom.

Bojovník, č. 5, pondelok 11. septembra 1944

ODPOVEĎ NA TÁRANINY BRATISLAVSKÉHO ROZHLASU

Bratislavská vláda prežíva svoj posledný zápas o moc. Páni si vymenili rezorty. Každá táto zmena je diktovaná neschopnosťou riešiť prítomnú politickú situáciu. Tak ako Führer mení svojich hlavných veliteľov, ktorí sa ukazujú neschopnými zvládnuť strategickú situáciu, tak sa vymieňajú i bratislavskí tyrani…
Bratislavskí páni sami priznávajú, že vo svojich rezortoch potrebujú čerstvý vzduch, keďže doteraz vraj boli hatení židoboľševikmi a Čechmi…
Nadávanie bratislavských pánov na našich statočných dôstojníkov a vojakov, na našich spojencov, bratov Rusov a na Beneša, vyhrážanie sa, že na Slovensku hrozí všetkým smrť hladom, to všetko sú len zapáchajúce stony nevyliečiteľne chorého tela. Hovoríme „t e l a“, lebo o duchu už nemôže byť reč. Bezduché, bezvládne telo môže len Berlín pokladať za vládu, ktorá mu garantuje poriadok.

Bojovník, č. 6, pondelok 12. septembra 1944

POZDRAV PRAVICOU

Z našich ulíc a zo spoločnosti zmizol jeden z typických znakov minulosti, znakov to ponižovania a násilného glajšaktovania, pozdrav „Na stráž!“, dvíhanie pravice na pozdrav…
Vieme veľmi dobre, s akým odporom používali aj Slováci tento nanútený pozdrav, ktorý pod terorom nemeckých utláčateľov prenikol do fašistického Talianska, Rumunska, Chorvátska a všade tam, kde panoval nemecký násilnícky režim…
Pozdrav pravicou bol jedným z tých prostriedkov, ktorý mal každý Nemec a vazal prijať bez odvrá- vania, bez protirečenia, slepo, bez rozmýšľania… Pozdrav pravicou zakape. Na Slovensku už je mŕtvolou, no nezhynie hlas, volajúci po náprave zla, čo napáchal Hitler a zhitlerizovaní zadubenci.

Čas, č. 6, sobota 23. september 1944

SLOVANSKÁ MYŠLIENKA

Pred 100 rokmi neboli ešte Nemci jednotným národom. Lutherova nemčina ich síce spojovala, ale miestna žiarlivosť, lokálne patriotizmy, dynastické tradície, náboženské rozdielnosti, hospodárske záujmy, šľachtická panovačnosť neprialy unifikačným ideálom nacionalistickým, ktorým venovali poprední básnici, fi lozofi , učenci a politikovia na stá kníh a mnoho vlasteneckej energie…
Uskutočnia sa sny a ideály aj našich básnikov a slovanských horlivcov podobne ako sa uskutočnily národné ideále nemeckých romantikov? I nebásnici a chladno mysliaci mužovia začínajú tomu veriť…
Je pravda, že nie sme o ruských pomeroch nateraz dobre informovaní. Ale tak sa zdá, že nacionálna politika Stalinova vyjadruje verejnú mienku sovietskeho Ruska dobre.

Bojovník, č. 20, piatok 29. septembra 1944

KONCENTRÁK

Pri vyslovení slova Gestapo príde nám na um slovo koncentrák. Dnes už je čas, keď sa môže odhaľovať každá zbesilosť, ktorej sa dopustili a dopúšťajú nadľudia, zbavení všetkých znakov ľudskosti… Mnoho ľudí prišlo o život v koncentrákoch. Mnohí z tých najlepších nezniesli teroristické vyciciavanie, drastické údery a útoky na osobnú integritu, zverské spôsoby týrania, bičovania a sadistickej radosti z pálenia kože… Každý si vie ľahko predstaviť, ako týrali a ničili gestapáci nevinných ľudí ktoréhokoľvek národa. Spomeňme si len, ako každého bili pri výsluchu, ktorý bol zbytočný, lebo rozsudok vyšiel už dávno predtým, ako pálili jazyk, vylamovali zuby, ako hrdúsili tí barbari 20. storočia každého, kto im nebol po vôli…

Útok, č. 33, pondelok 9. októbra 1944

ČESKOSLOVENSKÁ VLAJKA NAD DUKELSKÝM PRIESMYKOM

Prvý československý armádny sbor prebil sa po ťažkých striedavých bojoch znova na československé územie. V malej slovenskej obci pri Dukelskom priesmyku bola vztýčená československá zástava a prehovoril veliteľ sboru, generál Svoboda, ktorý poďakoval Rudej armáde a jej predstaviteľom za to, že umožnili vkročenie oslobodzovacích armád na československé územie v deň šiesteho výročia Mníchova. Veliteľstvo čs. armádneho sboru poslalo pozdravné telegramy maršalovi Stalinovi, prezidentovi ČSR Benešovi a maršalovi Konjevovi.

DOSIAĽ NAJNIČIVEJŠÍ NÁLET NA NEMECKO

Druhý deň obnovenej leteckej ofenzívy proti Nemecku priniesol dosiaľ najväčšie dosadenie leteckej zbrane. Behom 24 hodín 7.500 lietadiel útočilo na ciele v Nemecku. Celkom 30.000 ton bomb dopadlo na nemecké továrne, ktorých bolo zasiahnutých niekoľko desiatok…
Bombardované boly Štetín, Magdeburg, Merseburg, Kassel, Braunschweig, Kolín, Duisburg, Cáchy, Lipsko a tri rafi nérie nafty neďaleko Viedne, na ktoré útočilo 750 bombardovacích lietadiel. Zo 7.500 lietadiel 5.000 útočilo vo dne.

Čas, č.29, piatok 20. októbra 1944

TERORISTI NAD BANSKOU BYSTRICOU

Vo včerajších popoludňajších hodinách podnikly nemecké lietadlá teroristický nálet na dočasné hlavné mesto slobodného Slovenska, Banskú Bystricu. Spôsobily škody na obytných budovách a straty medzi civilným obyvateľstvom…
Surový nepriateľ neušetril teda ani perlu Slovenska, Banskú Bystricu, dočasné sídlo SNR. Rozzúrený neúspechmi na frontoch vylial svoju zlosť na bezbrannom civilnom obyvateľstve a na budovách nemajúcich z vojenského hľadiska ani najmenšej ceny. Shodil svoje bomby v popoludňajších hodinách, keď obyvateľstvo vykonávalo svoje služobné povinnosti. Banskú Bystricu a obyvateľstvo bojujúceho Slovenska však spojenec zradných tisovcov, zúrivý, neľudský Germán, terorom nezlomí. Bojujúce Slovensko vytrvá do príchodu Červenej armády a s ňou do víťazného konca! To sľubujeme a prisaháme!

Bojovník, č. 42, streda 25. októbra 1944

O VOJENNÝCH ZLOČINOCH

Československá vláda v Londýne už dávno vyhlásila v súvislosti s vojennými zločincami, že bude potrestaný každý, „kto robil viac, ako musel, kto pomáhal votrelcovi dobrovoľne“…
Nájdu sa mnohí, ktorí sa budú dožadovať milosti, lebo veď aj oni v duchu súhlasili s nami, ale telom museli byť u Nemcov. Títo všetci bez rozdielu budú pokladaní za vojenných zločincov a podľa toho sa bude s nimi zaobchádzať…
Mnohí sa budú brániť tým, že sa budú biť do pŕs so slovami: Veď sme bratia! Áno, sme bratia, ale aj v dobe okupácie mali tí zradcovia žiť ako bratia! Vtedy spolupracovali s Nemcami, boli slovenskými gestapákmi, špiónmi a podlými udavačmi…
Pozrime sa na zmŕtvychvstávajúcu Franciu. Ako tá čistí svoj domov. Každá špina sa odstraňuje. Nijaké spoločenské „esá“ neújdu zaslúženému trestu. Pozrime sa na Bulharsko, Rumunsko. Všade jasné príklady.


Článok bol publikovaný v časopise Zem a Vek – August 2014

JÁN GAŠO
Dobro je to, čo treba v dnešnej dobe podporovať... Vidím aj to, čo iní vidieť nechcú...
Prihlásiť sa na odoberanie notifikácií
Upozorniť ma na
guest

0 Comments
Vložená spätná väzba
Zobraziť všetky komentáre