ZAHRANIČÍM FINANCOVANÉ PROJEKTY URČENÉ NA OVPLYVŇOVANIE VOLIEB

14
10299

Keď som zverejňoval môj článok Samé náhodičky končiaci slovami “Na môj vkus je do blížiaceho sa štrajku učiteľov zapojených až príliš veľa organizácií a osôb, ktorým bol doteraz osud nejakých učiteľov úplne ukradnutý a riešili (a ešte aj riešia) úplne niečo iné. Nápadne mi to pripomína aktivity, s ktorými sa roztrhlo vrece aj pred voľbami v roku 1998”, tak ma ani vo sne nenapadlo, že množstvo ľudí bude obchádzať podstatu článku a namiesto nej začnú riešiť moju osobu a veci ako závidím učiteľom, som štrajkokaz a neviem čo všetko.

Keďže ja som trpezlivý človek, skúsim im teda fakticky pripomenúť ten rok 1998, kedy sa taktiež konali voľby do NR SR a možno pochopia, prečo mi aktuálne dianie na Slovensku pripomína rok 1998. Voľby 98 sa niesli v znamení antimečiarizmu. Vtedy na Slovákov pred voľbami povyskakovali napr. aj takéto “nezávislé” projekty.


Občianska kampaň 98

Financie: Občiansku kampaň 98 podporili: Charles Stewart Mott Foundation, Rockefeller Brothers Fund, National Endowment for Democracy.

Vznik webu umožnili: The National Endowment for Democracy (NED), Združenie na podporu lokálnej demokracie (ZPLD), ChangeNet – virtuálna komunita neziskových občianskych organizácií.

Cieľ: prepojenie slovenských neziskových mimovládnych organizácií (MVO) aj v súvislosti s volebným rokom 1998, prispieť k tomu, aby sa občania aktívne zapojili do volebného procesu. Kampaň mala za cieľ mobilizáciu a vzdelávanie voličov a monitoring volebného procesu.

Zoznam MVO zapojených do kampane OK ’98

Rock volieb 98Financie: Program Nadácie pre občiansku spoločnosť. Podporili ho: The Westminster Foundation for Democracy, Holandské veľvyslanectvo, Kanadské veľvyslanectvo a The German Marshall Fund of the United States.Cieľ: zabezpečiť maximálnu účasť mladých ľudí vo veku 18-21 rokov v nadchádzajúcich parlamentných voľbách na Slovensku v roku 1998.Kampaň pozostávala zo štyroch na seba nadväzujúcich častí:Mediálna kampaň: Celoštátna mediálna kampaň prostredníctvom tlače, televízie a rozhlasu, s účasťou populárnych osobností oslovujúcich mladých ľudí.
Koncerty/akcie: Organizovanie alebo spoluúčasť na koncertoch slovenských, alebo zahraničných umelcov v Bratislave a Košiciach, prípadne účasť na ďalších podujatiach pre mladých ľudí.
Autobus: Štafetový autobus s celoslovenským pokrytím – distribúcia informačných materiálov a povzbudenie záujmu mladých ľudí o nadchádzajúce voľby.
Spolupráca: Distribúcia informačných a školiacich materiálov prostredníctvom miestnych organizácii, ktoré prejavia záujem o spoluprácu.Programový koordinátor: Marek Kapusta, Nadácia pre občiansku spoločnosťMEMO 98Financie: Projekt bol podporovaný National Endowment for Democracy a Pro Media (program technickej pomoci pre médiá, bol financovaný IREX – International Research& Exchanges Board a riadený USAID – United States Agency for International Development).Cieľ: monitoring najsledovanejších médií, pravidelne zverejňované výsledky monitoringu najsledovanejších slovenských médií – Rádia Twist a Slovenského rozhlasu, Televízie Markíza a Slovenskej televízie a piatich najpredávanejších denníkov Nový Čas, Práca, Pravda, Slovenská republika a SME.Kontakty: Rastislav Kužel, Juraj Olejník – správa webstránky.Tých predvolebných projektov bolo v roku 1998 samozrejme viac Občianske oko, Volím teda som atď. Niektoré skončili už pred, alebo zarovno s voľbami , iné v pôvodnej či pozmenenej podobe pokračovali aj naďalej.Zo zahraničia investované peniaze nakoniec naozaj volebnými výsledkami v roku 1998 zamávali a aktivity nimi zaplatené mali rozhodujúci vplyv na tzv. „druhú nežnú revolúciu“ na Slovensku.A voľby podľa všetkého dopadli presne tak, ako si investori želali, keďže ako píše samotný Pavol Demeš vo svojej publikácii Kolektívny portrét: “Počas konferencie venovanej dekáde transformácie postkomunistických krajín, ktorá sa konala 5. októbra 1999 vo Varšave z iniciatívy USAID, získala kampaň OK98 cenu za najlepší kooperačný projekt MVO v krajinách strednej a východnej Európy – USAID Good Governace and Civil Society Award. Cenu na konferencii odovzdávala prvá dáma USA Hillary Clinton (zo Slovenska sa ceremónie zúčastnili Juraj Mesík, Péter Hunčík a Pavol Demeš), ktorá následne navštívila Bratislavu a stretla sa i s aktérmi OK98. Kontext a atmosféra tohto stretnutia boli úplne iné, ako keď prvá dáma USA navštívila mečiarovské Slovensko v roku 1996.”PS.: blížia sa voľby 2016 a opäť nám tu začínajú vyskakovať zaujímave “nezávislé” projekty ako A dosť! či Štrngám za zmenu…

Organizácia Kontaktná osoba Ďaľšie kontakty
A projekt Andrea Straková
Arcidiecézna Charita Košice Ján Dečo
Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občan Mária Orgonášová
Asociácia trénerov ATRM SR Stela Kubeková
Beneficium-char.hum. spoločnosť Ľubica Gálisová
British Embassy (Know How Fund) Andrea Reidy
Centrum lokálnej demokracie – Lučenec Jiri Zaťovič
Centrum lokálnej demokracie – Zvolen Sandra Kossárová
Centrum lokálnej demokracie – Žilina Peter Bronček
Centrum pre európsku politiku Eva Slivková
Centrum prevencie a riešenia konfliktov – Banská Bystrica Ján Hrubala
Centrum samostatného života Andrea Adamovičová
Človek a obec Lujza Bakošová
Delegácia Európskej Komisie Dionýz Hochel
Ekohydrologická spoločnosť Ing. Valéria Kulčárová
EPCE Juraj Mesík
ETP Slovensko Marcel Zajac Andrej Steiner
ETP Slovensko Andrej Steiner
European Law Students Asociation /ELSA/ Zuzana Janovičová
Európsky kultúrny klub Ladislav Snopko
Fauna a Flora Litava Pavel Slúka Ján Gažov
FILIA-Centrum prevencie závislosti Alexander Fotul
Fond Pipi dlhej pančuchy David P. Daniel
Forum Inštitút Karoly Tóth
Fórum intelingecie v Žiline Ivan Turek
Fórum študentskej solidarity Miroslav Šipikal
G3S Košice Ľuba Blaškovičová
Global Releaf Marek kapusta
Holandské veľvyslanectvo Dorota Vlachová
Hontianske občianske združenie Margareta Špániková
I.O.K. – homo, homini ZZZ Peter Rázus
Inštitút pre verejné otázky Zora Bútorová
Jantárová cesta Ján Roháč
KG3S Nitra Lujza Bakošová
KJMS Rimavská Sobota Štefan Václavík
Komunálny demokratický inštitút Peter Králik
Komunitná nadácia Oblazy Elena Štepaniaková
Komunitná nadácia Prešov Peter Németh
Komunitná nadácia ZMBB Beáta Hirt
KZ-Sami-sebe Ľubica Macedo
LS GAC-ICMA Vávrová, Jamie Factor
MVO Ľudia a voda Michal Kravčík Jaroslav Tešliar
Nadácia Antona Tunegu A.Šutý Vladimír Jarota
Nadácia Daphne Mirka Čierna
Nadácia divadelná Nitra Lujza Bakošová
Nadácia Ekopolis Juraj Mesík
Nadácia Horský park Mária Filková
Nadácia krajina harmónie Soňa Holúbková
Nadácia Milana Šimečku Ingrid Antalová Terezia Grellová
Nadácia Občan a demokracia-(MRG-S) Lota Pufflerová
Nadácia otvorenej spoločnosti S.Hanzelová,Z.Podhorská
Nadácia pre deti Slovenska Filip Vagač
Nadácia pre občiansku spoločnosť Marek Kapusta Peter Novotný
Nadácia pre podporu občianskych aktivít Adriena Richterová
Nadácia S.P.A.C.E. Helena Woleková
Nadácia Charty 77 Zuzana Szátmáry Martin Giertl
Nadácia vzdelávania samosprávy Marie Ice Terézia Paliková
Náš Domov Daniel Macák Juraj Peter
National Democratic Institute Kajo Zboril Mária Kamasová
Nonprofit Maroš Silný
Občianska Iniciatíva 3s – Komunitná nadácia Prešov Peter Nemeth Rastislav Mochnacký, Katarína Minárová, Andrea Repková, Martina Karnišová
Obec Polomka Michaela Heretová
OMD v SR Ľudmila Gričová
OZ Človek a Budúcnosť Július Kovács Andrea Gallová
OZ Čs. Mosty Adela Hoffmanová
OZ Elektrokardiológia Ljuba Bachárová
OZ Fundament Stefan Hajdu
OZ Gemma 93 Daniel Brezina Martin Babarík
OZ Greenpen JUDr. Jozef Bomba
OZ Iniciatíva Andrea Gonová
OZ Podhorie Alena Kotntšeková
OZ Slatinka Alexander Vágner
P-klub Banská Bystrica Katarína Tomanová
Partners for Democratic Change Dušan Ondrušek Karolína Miková, Aleš Bednařík
Promedia Slovakia Sergej Koperdak
Rada mládeže Slovenska Rastislav Dikant
Rada pre poradenstvo v sociálnej práci Slavimír Krupa
SAIA-SCTS Bratislava Pavol Demeš Luboš Hrivňák
SAIA-STCS pobočka Banská Bystrica Danica Hullová Martin Novák
SAIA-STCS pobočka Košice Zuzana Kalináčová
SAIA-STCS pobočka Nitra Ľuba Ľahká
SAIA-STCS pobočka Poprad Dana Plučinská
SAIA-STCS pobočka Trenčín Dáša Lišková
SAIA-STCS pobočka Žilina Alena Mičicová
SKOI Bratislava Ľuba Lesná
SKOI Žilina Zdenek Slavík
Slovenská katolícka charita Anna Greschnerová
Slovenská nádej dieťaťa Viola Drozdová
Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku Marián Gabriel
Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku Alexander Duleba
Slovenský Helsinský Výbor Štefan Markuš
Spoločnosť slovensko-maďarského priateľstva Ervín Gero
Študentská iniciatíva Tomáš Šlachta
Trenčianske neformálne združenie Robert Lifka Branislav Orgoník
Trnavské fórum Bohumil Chmelík
TYR Centrum Marta Vrábelová Jana Černá
Únia miest a obcí SR/ KPM SR Marián Minarovič
Únia občianskych združení a nadácií SR Štefan Kačír
Únia slovenských filmových tvorcov Ľubomír Fifik
US AID Ivona Fibingerová Gustáv Matijek
Váš domov – Banská Bystrica Július Smutviak
Vydra Michaela Galvánková
Výchovno-vzdelávacie združenie František Tóth
YMCA Lučenec Martin Volentier
Za Matku Zem Juraj Rizman
Zdroje tretieho tísicročia Mgr. Ľuba Blaškovičová
Združenie na podporu lokálnej demokracie Andrej Bartosiewicz
Združenie ochranárov Pčola Emília Štefanová
Združenie Stoka Albert Marenčin
ZPMPv SR Viera Záhorcová
Zväz záujmových združení Peter Rázus
Jozef Hlavčo
Andrej Pavlík
Ak sa vám článok páčil, môžete ho zdieľať medzi známych. Ďakujem.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

14 KOMENTÁROV

 1. Devatesiate roky som zazil viac ako zblizka, nehovoriac o skupinkach skupinach a zoskupeniach ktore operovali v BA kde sa odohralo nejedno dejstvo divadelnej hry “Organizovany zlocin”.
  1.) Pride mi velmi smiesne pan Martin, ze aj po 18tich rokoch sa este niekto snazi vytahovat kartu “Meciar a Meciarizmus” a porovnava ju s terajsou vladou.
  2.) Hadzat spinu organizovaneho zlocinu toho obdobia na vtedajsieho premiera mi pride minimalne manipulativne a scestne a zaroven nechapem preco sa snazite demonizovat a prezentovat toto obdobie vladnutia HZDS ako nieco neprijatelne pre spolocnost.
  3.) Do roku 1998 sme si uchovali kontrolu nad strategickzmi podnikmi – pocas vladnutia HZDS. Velmi dobre si pamatam tie tlaky a vykonstruovane kauzy par dni pred volbami. A aktivaciu vsetkych tzv nezavislych mienkotvornych medii. Zial stalo sa to na slovensku vtedy prvy krat, v takej miere a ludia na to neboli zjavne pripraveni. Len dufam ze si narod pamata a nezopakuje tu istu chybu vo volbach opat. Po tom co mam moznost sledovat co sa deje dnes, sa vobec nebojim tvrdit, ze ludia boli zmanipulovani zahranicnym kapitalom.
  4.) Po volbach 1998 a nastupe novej vlady resp. “Hospodarskych Assasinov” ktorych masivne podporili v predvolebnej kampani mimovladne organizacie platene zahranicnym kapitalom a ktori mali za ulohu taktiez ako v byvalej Juhoslavii, rozpredat vsetky zlate vajcia a strategicke podniky, zadlzit stat, zvysit nezamestnanost a predpripravit podu na vstup zahranicneho kapitalu. P. kardinal “….” Dzurinda mohol povolit prelety lietadiel NATO nad uzemim zvrchovaneho statu za ucelom bombardovania nielen vojenskych cielov ale aj civilistov, slovanov, vdaka masinej predvolebnej pomoci mimovladnych organizacii financovanych zo zahranicia. Pan Miklos, Brigita Schmognerova a spol sa uz postarali o to aby sa majetok statu dokonale rozkradol aj so strategickymi podnikmi a pripravili tym podu pre zahranicny kapital. Za to by mali minimalne sediet a to ne zrovna doma.
  5.) Necudoval by som sa ak by sa do buducna takato protistatna aktivita, ktoru zial inak nazvat neviem, ktoru predvadzaju mimovladky vymedzovala zakonom a tym obmedzovala ich cinnost.

 2. Doma financované projekty na ovplyvňovanie volieb: vlaky akože zadarmo, TA3 ako taká celá :-), prejavy našich ministrov zadarmo v štátnej TV, kamuflovanie vyšetrenia káuz rozkrádania v miliardových čiastkách…ale nechce sa mi pokračovať. moju reakciu ber ako obhajobu tých všetkých ktorí poslali mečiara tam kam patrí,a ktorí dúfam pošlú aj dnešnú vládu tam kam patrí. Samozrejme čím ich bude viac, tým lepšie.
  Chod stránky nechcem podporiť, lebo je isto dobre podporovaná- o tom nepochybujem :-)

  • Aha, takze podla teba patri Meciar na spokojny dochodok vo svojej milionovej vile? Lebo bud mi nieco uniklo, alebo je to s nim tak ako pisem :) Bullshity vyplyvajuce z politickych hier, klamstiev a podvodov tu boli za komanca a zostali aj po komancovi, ziadnu vladu nevynimajuc. Hold asi to nevyhnutne patri k povaham ludi baziacich po korytach. Inak ta posledna veta je zrkadlom tvojho charatkeru ;)

   • mas extremny talent na vytvaranie skratovych reakcii. to sa da liecit. ak rad zhromazdujes zoznamy, je to prijemna kratochvila. isto si si vsimol ze okrem tvojich zoznamov sa strajku zucastnilo niekolkotisic ucitelov ktori su lahko vydieratelni a aj tak to riskli. ze o tom pisu noviny je pre teba velmi urazlive? ostatni /ako napr. ty/ vypracuvaju zoznamy. ak niekde vypises napr. firmu eset ako jednu z najuspesnejsich slovenskych firiem ktora sa za desatrocie vypracovala k medzinarodnemu uspechu a vadi ti ze niekoho podporuje a ze v krajinach postsovietskeho bloku chce niekto fungujucu spolocnost, je to zase vizitka tvojho cteneho charakteru. ale sak na detektiva sa dnes mozes hrat aj ty :-) a ano, nieco ti uniklo, …

    • A ty mas nejaky talent na odbocky, prekrucanie a osobne invektivy. Ako si pekne odbocil od svojho prveho vyjadrenia, ze poslali Meciara tam kam patri. Alebo vari podla teba fakt nepatri do basy? To akoze fakt dakujes za to, ze ho iba vymenili pri koryte a nechali tak? :) Ale ok. Po poznamke o podpore v prvom komente som si nebol isty, ci tou vetou naznacujes ze som neschopak, alebo zaplateny klamar (ak to malo nejaky treti zmysel co ma nenapadol tak sa ospravedlnujem), ale teraz uz viem ze mam daku liecitelnu (asi psychicku) chorobu:)) Poprosim upresnit ake som vypracoval zoznamy (aby som pripadne vedel fakticky zareagovat) + upresnit kde som napisal ze mi vadi, ze ESET niekoho podporuje a ze v krajinach postsovietskeho bloku chce niekto fungujucu spolocnost.
     Sice sa nestotoznujem s tvrdenim, ze su ucitelia nejako lahko vydieratelni a riskovali v porovnani s inymi strajkujucimi zamestnancami, ale na to nemusime mat rovnaky nazor. To ze sa ich zucastnilo niekolko tisic som si vsimol. Aj to ze sa ich ani formalne nezapojilo niekolko nasobne viac. Aj to ze niektore noviny o tom vo velkom informovali uz pred akciou som si vsimol. Akoby az motivovali dalsich nech sa pripajaju. Nie je to pre mna urazlive. Iba si to porovnavam s tym ako tie iste noviny pisali o inych protestnych akciach. Kedy z viac robili menej :)

     • ano dakujem ze ho vymenili a ze sa uz nevrazdi a nevybuchuju ludia na ulici. nie som maximalista. ale na rozdiel od teba su mi sympaticki ludia ktori aj nieco robia miesto toho aby si dali na stranku citaciu Rufusa, ktory sa musi v hrobe obracat kam sa to dostal, a tym sa ich praca konci, pripadne trosku poohovaraju vsetkych.
      ak noviny o niecom pre teba “vo velkom” informuju tak sa uvolni a necitaj ich. je najvyssi cas si precitat svoju vlastnu stranku lebo sa ukazuje ze ju necitas, a zrejme ani nerobis kedze ju nepoznas :-)
      svojou reakciou si sa nechtiac priznal, ze ani nevies co je v tych clankoch ktore tu visia : tato diskusia je pod clankom v ktorom je dost velka tabulka na to aby si si ju vsimol ak by si ten clanok videl :-)
      – zoznamy ludi ktori na rozdiel od teba nieco pre spolocnost urobili namiesto kecov. ale ze nevies pod akym clankom diskutujes, to ta teda stavia do lepsieho svetla nez som myslel.
      a mozno ked si precitas clanok s nazvom “same nahodicky” tak najdes odpoved na tvoju otazku o esete.

      • 1. dobre, tak dakuj. Ja si dovolim za vymenenie zlocincov nedakovat.
       2. ak myslis citat v hlavicke stranky, tak ide o citaciu Razusa, nie Rufusa, ale hlavne ze ty mna obvinujes ze nepoznam vlastnu stranku ;)
       3. moja reakcia bol na zoznamy bola taka preto, lebo som si nebol isty ci reagujes na to co je v tomto clanku, alebo na nieco uplne ine (spominal si totiz napr. aj eset, ktory bol v inom clanku). Tak som pre istotu slusne poziadal o upresnenie, aby si ty nehovoril o koze a ja o voze. Ked si myslel tuto tabulku, tak uz mozem reagovat, ze v druhom svojom prispevku si tvrdenim “ostatni /ako napr. ty/ vypracuvaju zoznamy” klamal, lebo ja som tu tabulku nevypracoval, ja som ju iba skopiroval z oficialnej stranky tej kampane.
       4. aboslutne ma nepoznas, ani vsetky moje aktivity, ale dovolis si hovorit ze som pre spolocnost nic neurobil a nerobim, iba kecam ;)

       • ak kopirujes cudziu pracu , navyse s jasne zapornym cielom, vydavas o sebe dostatocne citatelnu informaciu, skoda ze ti to nedoslo. ked ty hovoris o klamani, tak je to usmevne, skutocne. ten kto pastovanim normalnych informacii ide vyrabat hmlu o zasahovani a manipulovani, ….myslim ze ta poznam dostatocne. ludi ktori nevedia vobec nic ale napr. uverejnuju normalnu dokumentaciu od inych s jedinym dovodom, a to spochybnovat akekolvek obcianske aktivity, a este sa to hodi ficovcom do kariet, tak takych ludi je pod kazdou diskusiou dnes plna r…t. teraz tu splietas trapne nieco o klamani, ale tebe nie je trapne ze vytvaras teorie ako kto co ovplyvnuje. kazdy moze podporovat koho chce a co chce, tak ako ty si sa rozhodol spochybnovat odvaznejsich pedagogov. ked budu mat ludia chut strajkovat tak to urobia aj bez takych ako si ty. ak ti nedoslo ze zverejnovanim zopar slusnych a statocnych ludi ktori sa snazili nieco v spolocnosti zmenit vytvaras smog pre smer a podobnych debilkov, tak je to tvoj problem a tvoja vizitka, tak ako cela tato trapna stranka. informuj aj nadalej o zemanovi a podobnych pseudonackoch. vela stastia ti prajem. skoda ze som reagoval. strata casu.

        • zaujimave, to co malo byt v mojom pripade iba nejaka “kratochvila” je zrazu mnou zneuzita “praca” :) opat raz klames a zavadzas. ja som to nezverejnoval s dovodom spochybnovat aktivity konkretnych ludi, ale z dovodu, ze viaceri ludia nechapali preco mi to pripomina ten rok 1998 a kedze povodne organizacie aj ich stranky su uz davno pomazane, tak som inu moznost ako prepisanie na moju stranku nemal (prepisat zoznam bez uprav mi pride omnoho viac fer, ako vytiahnut iba nieco). Ale myslim ze ty velmi dobre vies, ze viacere politicky angazujuce sa osoby z 98 sa aktualne prizivuju na utrapach ucitelov.
         Tebe nie je trapne napisat “vytvaras teorie ako kto co ovplyvnuje. kazdy moze podporovat koho chce a co chce, tak ako ty si sa rozhodol spochybnovat odvaznejsich pedagogov”? Medialna, financná a neviem aká podpora akoze nie je ovplyvnovanie? Ano kazdy moze podporovat koho chce, vsak ja to predsa ani nikomu neberiem. Ked je pre teba skutocnost, ze ludia podporujuci aktualne skupinu utrapenych ucitelov podporovali rovnako pred viacerymi volbami ine skupiny spochybnovanie (pricom ucitelia boli utrapeny uz vtedy, ale mali ich vies kde), s tym nic nespravim. Ja som sa snazil oprasit iba obycajne fakty a zaver nech si robi clovek podla seba aky chce.
         Argumenty typu antificizmus skus na niekoho ineho. Fico a Smer pre mna nie je nicim pri rozhodovanim o dobrom a zlom resp. spravnom a nespravnom. Ja sa nebudem rozhodovat o veciach s ohladom na nejakeho zloducha Fica ci particku grazlov pod hlavickov SMER. Ked su ludia zmagoreni tymto stylom, tak to uz je ich problem. A pokial to tak bude aj nadalej, tak mozeme na zmenu spolocnosti k lepsiemu rovno zabudnut…

    • Ako rychlo a zahadne sa ESET vypracoval na zahranicnych trhoch, tak rychlo bude musiet splacat svoju dan voci spolocnosti vramci predvolebnej mimovladnej masaze prvo a mozno-opat-volicov.

 3. Všetkým, ktorí prispeli k porážke Mečiara v roku 1998 patrí nekonečná vďaka. Takže za všetky tie projekty, ktoré mobilizovali spoločnosť môžme byť iba vďační.

  • neber moju reakciu ako obhajobu Mečiara a jeho vlády (jasné, že to je zloduch), ale čo sa akože po porážke Mečiara z naozaj podstatných vecí vo vzťahu štát-občan (zadlžovanie, verejné služby, spravodlivosť/klientelizmus) zmenilo natoľko k lepšiemu, že by som mal byť ako ty píšeš vďačný tým projektom? :)

  • Devatesiate roky som zazil viac ako zblizka, nehovoriac o skupinkach skupinach a zoskupeniach ktore operovali v BA kde sa odohralo nejedno dejstvo divadelnej hry “Organizovany zlocin”.

   1.) Pride mi velmi smiesne pan Martin, ze aj po 18tich rokoch sa este niekto snazi vytahovat kartu “Meciar a Meciarizmus” a porovnava ju s terajsou vladou.

   2.) Hadzat spinu organizovaneho zlocinu toho obdobia na vtedajsieho premiera mi pride minimalne manipulativne a scestne a zaroven nechapem preco sa snazite demonizovat a prezentovat toto obdobie vladnutia HZDS ako nieco neprijatelne pre spolocnost.

   3.) Do roku 1998 sme si uchovali kontrolu nad strategickzmi podnikmi – pocas vladnutia HZDS. Velmi dobre si pamatam tie tlaky a vykonstruovane kauzy par dni pred volbami. A aktivaciu vsetkych tzv nezavislych mienkotvornych medii. Zial stalo sa to na slovensku vtedy prvy krat, v takej miere a ludia na to neboli zjavne pripraveni. Len dufam ze si narod pamata a nezopakuje tu istu chybu vo volbach opat. Po tom co mam moznost sledovat co sa deje dnes, sa vobec nebojim tvrdit, ze ludia boli zmanipulovani zahranicnym kapitalom.

   4.) Po volbach 1998 a nastupe novej vlady resp. “Hospodarskych Assasinov” ktorych masivne podporili v predvolebnej kampani mimovladne organizacie platene zahranicnym kapitalom a ktori mali za ulohu taktiez ako v byvalej Juhoslavii, rozpredat vsetky zlate vajcia a strategicke podniky, zadlzit stat, zvysit nezamestnanost a predpripravit podu na vstup zahranicneho kapitalu.
   P. kardinal “….” Dzurinda mohol povolit prelety lietadiel NATO nad uzemim zvrchovaneho statu za ucelom bombardovania nielen vojenskych cielov ale aj civilistov, slovanov, aj vdaka masivnej predvolebnej pomoci mimovladnych organizacii financovanych zo zahranicia.
   Pan Miklos, Brigita Schmognerova a spol sa uz postarali o to aby sa majetok statu dokonale rozkradol aj so strategickymi podnikmi a pripravili tym podu pre zahranicny kapital. Za to by mali minimalne sediet a to ne zrovna doma. https://sk.wikipedia.org/wiki/Vo%C4%BEby_do_N%C3%A1rodnej_rady_Slovenskej_republiky_v_roku_1998

   5.) Necudoval by som sa ak by sa do buducna takato protistatna aktivita, ktoru zial inak nazvat neviem, ktoru predvadzaju mimovladky vymedzovala zakonom a tym obmedzovala ich cinnost.

Pridaj komentár